AGENDA » IJZERGIETERIJEN

IJzergieterijen

Overzicht ijzergieterijen in Nederland 1689-2012 (Dik Nas)


De lijsten van Nederlandse ijzergieterijen in 1850 en 1915, die Westermann (Dr. J.C. Westermann, Geschiedenis van de ijzer- en staalgieterij in Nederland in het bijzonder van het bedrijf van de Nederlandsche Staalfabrieken v/h. J.M. de Muinck Keizer N.V. (Utrecht 1948) publiceerde vormen de basis van dit overzicht. Westermann ontleende zijn overzicht van 1915 aan De Adressen van Fabrieken in Nederland No. 31, IJzergieterijen een uitgave van het Departement Landbouw, Nijverheid en Handel.
Westermann’s lijsten zijn aangevuld met behulp van de delen basismetaalindustrie en machine-industrie uit de reeks Historische bedrijfsarchieven van het Nederlands Economisch Historisch Archief (NEHA) en De Nederlandse machinefabrieken 1825-1914 (Amsterdam 1990) van de hand van W.H.P.M. van Hooff. Regionale geschiedschrijving en – incidenteel – verslagen van de Kamers van Koophandel zijn geraadpleegd. Het overzicht is vervolgens zoveel mogelijk gecompleteerd en geactualiseerd door onderzoek op internet vooral naar gieterijen die nog in bedrijf zijn. Voor de opgeheven bedrijven is de beschikbare literatuur geraadpleegd. De ijzergieterijen in het aan de Oude IJsselstreek grenzende deel van Duitsland zijn in het overzicht opgenomen aangezien deze in geografische en economische zin een eenheid vormen met de Achterhoek.
De lijst is een hulpmiddel en een indicator voor de ontwikkeling van de bedrijfstak. Er is gestreefd naar een zo compleet en accuraat mogelijk overzicht, maar het is allerminst uitgesloten dat de lijst lacunes en onvolkomenheden bevat. Daar waar in juridische of fysieke zin sprake is van een opvolgende bedrijfsvoering (voortzetting, fusie, overname) is deze zoveel mogelijk bijeengeplaatst binnen het zelfde naamvak. Weliswaar wordt daarmee de chronologische opzet van de lijst enig geweld aangedaan, maar daar staat tegenover dat verwantschap tussen bedrijven onmiddellijk kan worden waargenomen.     
De vermelde jaren hebben betrekking op het bedrijf. Dat hoeft lang niet altijd te betekenen dat het bedrijf gedurende de gehele periode ook als gieterij actief is geweest. Indien het start en/of sluitingsjaar van de gieterij bekend is en afwijkt van stichting dan wel sluitingsjaar van het bedrijf dan is die tussen haakjes toegevoegd.
Het Overzicht ijzergieterijen in Nederland is voor de eerste maal gepubliceerd in IJzergieterijen langs de Oude IJssel 1689-heden (Utrecht 2007), vervolgens is het overzicht geplaatst op de website van het Nederlands IJzermuseum en onderging het enkele correcties en aanvullingen.
In de loop van 2012-’13 is het overzicht grondig onder de loep genomen, wat een groot aantal correcties en aanvullingen heeft opgeleverd. Met name de digitale krantencollectie van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is daarbij van grote waarde gebleken. Dank is verschuldigd aan Giel van Hooff voor zijn correcties en aanvullingen. We denken dat we met deze grondig herziene lijst in de buurt komen van een correct en compleet overzicht van bestaande en bestaand hebbende ijzer- en staalgieterijen in Nederland. Voor correcties en aanvullingen houden we ons natuurlijk te allen tijde aanbevolen.

  

 

Overzicht ijzergieterijen in Nederland (1689-2012)

 

Naam bedrijf

Plaats

Van

Tot

1

Artillerie-Inrichtingen van het Rijk (1679) / Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen (Hembrug) (1897) / N.V. Nederlandse Machinefabriek Artillerie-Inrichtingen (1941) / Staatsbedrijf Artillerie-Inrichtingen (1959) / NV Eurometaal (1973)

Lees meer.....

Delft / Zaandam (1899)

1679 (1830)

2003

2

Rekhemse IJzermolen / Janssen en De Haas (1781) / Wed. Geert Jansen en Zn. (1815) / H. van der Hardt Aberson (1827) / Wed. H. van der Hardt Aberson (1835) / Van der Horst en Aberson (1843) / Keppelsche IJzergieterij (1902).

Lees meer.....

Gaanderen (tot 1810) / Laag-Keppel (v.a. 1794)

1689

1983

3

St. Michaelis-Hütte

Lees meer .....

Liedern (D)

1729

1856

4

IJzersmelterij te

Lees meer .....

Arnhem

1744

Vóór 1800

5

J.F. Hoffmann & Znn.
Lees meer .....

Rotterdam

1748 (1750)

1899  (1822)

6

IJzermolen (1754) / Diepenbrock en Reigers (1774) / Ulftsche IJzergieterij en Emailleerfabriek Diepenbrock & Reigers N.V. (DRU) (1919)

Lees meer ..... 

Ulft (tot 2001) / Duiven

1754

heden (1973)

7

Hendrik Lindeman / C.A. Jordens & Co. (1809) / J.F. Hoffmann & Znn. (1819) / Nederburgh, Nering Bögel & Co. (1826) / J.L. Nering Bögel & Co (1850) / N.V. Deventer IJzergieterij en Machinefabriek v/h J.L. Nering Bögel (1902)

Lees meer .....

Deventer

1756

1932

8

1. Erven van der Valk (1760) / Sevenbergen & Van Eghen (1812) / Sevenbergen & De Lanoy (1813) / H.P. van Heukelom (1841)

2. Dixon & Co. (1840) / Dixon & Van Heukelom ‘De Atlas’ (1841) / N.V. H.P. van Heukelom & J.F. Taunay (1851)

Lees meer .....

Amsterdam

 

 

Amsterdam

1760

 

 

1840 (1841)

1841

 

 

1886

9

Bikkers & Zn.

Lees meer .....

Rotterdam

1783 (1908)

1983 (1909)

10

IJzermolen te

Lees meer .....

Geesteren

Ná 1783

1804

11

IJzermolen te

Lees meer .....

Ootmarsum

Ná 1783

Vóór 1825

12

Hendrik Zimmer (1790) / J. Zimmer & Zonen (1845)

Amsterdam

1790 (1833)

1972(1964)

13

Isselburger Hütte

Isselburg (D)

1794

heden

14

Borcherts

Sappemeer

1803 (1926)

heden

15

1. C. Verloop (1818) / Joh. Verloop en Co. (1835) / De Waal & Van Driest (1840) / G. de Waal & Co. (1853) / H.A. v.d. Wall Bake (1859) / Utrechtsche IJzergieterij (1862)

2. A.F. Smulders (1862) / Utrechtsche IJzergieterij (1872) / Gusto (1906)

 

Utrecht

 

 

 

Den Bosch (1862) / Utrecht (1872) / Schiedam (1906)

1818 (1827)

 

 

 

1862 (1864)

1906

 

 

 

1978

16

1. Willem ten Cate (1820) /  Gebr. ten Cate; Wed. I. ten Cate (1894); Gebr. ten Cate (1909);  W. ten Cate & Zoon (1923) / N.V. v/h W. ten Cate & Zn. (1958)  (het filiaal in Heerenveen wordt gedurende de jaren 1960-’70 Friese IJzergieterij genoemd) / Bennink & Ten Cate (1993)

2. N.V. Voltawerk (1913) / N.V. Volma (1958) / Stork-Volma (1960) / overgenomen door  Ten Cate (1972)

3. Bennink & Co. (1919) / Gieterij Bennink B.V.

Almelo (tot 1970)

Heerenveen (1960)

 

 

 

Goredijk

 

Nijmegen

1820 (1897)

 

 

 

 

1913 (1958)

 

1919 (1973)

Heden

 

 

 

 

1972

 

1993

17

IJzermolen (1821) / Von Raesfeldt de Both (1854) / Von Raesfeldt, De Both & Co. (1857) /N.V. IJzergieterij en Emailleerfabriek “Vulcaansoord" v/h Von Raesfeldt, De Both & Co.(1900)

Terborg

1821

1977

18

G. Soeders Rijtuigfabriek ‘Nijverheid’ (1822) / Rijtuigfabriek ‘Nieuw Hoop’ (1848) / P. van Cranenburgh ‘Nieuw Hoop’ (1850)

Maarssen

1822 (1836)

1856

19

1. Van Vollenhoven, Dutilh & Co. (1822) / Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (1823) / Etablissement Fijenoord (1825) / N.V. Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord (1895) (het bedrijf van Fijenoord wordt tussen 1929 en 1932 naar Schiedam verplaatst m.u.v. de ijzergieterij).

2. Bartel Wilton (1854) / N.V. Machinefabriek v/h B. Wilton (1895) / N.V. Wilton’s Machinefabriek en Scheepswerf (1901) / Wilton-Fijenoord (1929)

Rotterdam

 

 

 

 

 

Rotterdam / Schiedam (1920)

1822 (1825)

 

 

 

 

 

1854 (1904)

1932 (1964)

 

 

 

 

 

heden (1929)

20

E.B.L. Maritz & Comp. (1824) / L.J. Enthoven & Co. (1848)

Den Haag/Delft

1824 (1830)

1966(1903)

21

IJzergieterij te Overschie

Rotterdam

? - 1826

1826 - ?

22

Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij (1825) / Fabriek ter vervaardiging en herstelling van stoom- en andere ijzer- en kolenwerktuigen (1827) / Paul van Vlissingen & Dudok van Heel (1828) / Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen (1871) / Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmateriaal (1891) / Werkspoor (1929) / Rolma (1954)

Amsterdam / Zuilen (1914)

1827

1972

23

F.L. Prince & Comp.

Haarlem

? (1829)

? (1831)

24

Schretlen, Mercer en Comp. (1834) / D.A. Schretlen & Co. ‘De Nijverheid’ (1839) / D.A. Schretlen en Comp. (1871) / Seret en Barneveld (1887) / W. Barneveld & Co. (1889)

Leiden

1834

1892

25

C. Geers & Zoon (1834) / N.V. Haardenfabriek en IJzergieterij De Schelde v/h Geers & Zoon (1922)

Bergen op Zoom

1834 (1895)

1959

26

Nederlandsche Grofsmederij

Leiden

1836 (1836)

1978

27

A. Nolet (1836) / C. Nolet (1852) / Nolet en Driessen (1865)

Schiedam

1836

1870

28

F.J. Penn & Co. (1836) / Penn & Bauduin (1843) / Grootint (1979)

Dordrecht / Dub-beldam (1852)

1836 (1847)

1990 (1972)

29

C. Verveer en Co.

Amsterdam

1836 (1838)

1843

30

1. Van der Hoeven en Asselbergs (1837) / Arnoldus Asselbergs & Zonen (1865); N.V. Asselbergs IJzerindustrie en Handelsmaatschappij (1917)

2. Boddaert & Van Rentergem (1850) / Boddaert & Co. (1871) / Boddaert & Co. N.V. (1954) / RSV Gieterij Middelburg (1977) / Gieterij Middelburg (1980) / RMI Middelburg (2000)

3. G. Stout (1855) / N.V Tielsche machinefabriek v/h G. Stout (1907) / Tielsche Machinefabriek (1919)

4. B.W.H. Schmidt (1873) / B.W.H. Schmidt & Co (1879) / N.V. ‘De Etna’ (1908) / Gebr. Stork & Co.’s Apparatenfabriek (1915)

5. N.V. Constructiewerkplaats Bergen op Zoom Alex Nerincx (1905) / N.V. Machinefabriek, IJzer- en Metaalgieterij, Constructiewerkplaatsen Holland v/h Alex Nerincx (1922) / N.V. Machinefabriek en IJzergieterij Holland (1928) / Asselbergs Holland B.V. (1976)

Bergen op Zoom 

 

 

 

Middelburg

 

 

 

Tiel / Bergen op Zoom (1928)

Amsterdam / Tiel (1919)

 

Bergen op Zoom / Middelburg (2000)

1837 (1847)

 

 

 

1850

 

 

 

1855 (1864)

 

1873 (1880)

 

 

1905

1976

 

 

 

2002

 

 

 

1928

 

1919

 

 

2000

31

J.A. Mercx (1837) / P. Mercx (ca. 1855) / Gebr. Mercx (1869) / N.V. Tilburgsche machinefabriek en ijzergieterij v.h. Gebr. Mercx (1903)

Tilburg

1837 (1841)

1925

32

1. Rijn- en IJssel-Stoombootmaatschappij (1838) / Van Galen en Roest (1854) / N.V. ‘De IJssel’ (1866)

2. H. Dalhuisen (1840) / ‘De IJssel’ (1874)

Kampen

1838 (1858)

1887

33

W.H. Smulders

Tilburg

1838 (1859)

1873

34

A. Sterkman (1830) / Wed. A. Sterkman & Zn.(1846) / De Prins van Oranje (1858) / N.V. IJzerfabriek de Wed. A. Sterkman & Zn.(1866)

Den Haag

1840

1897

35

Watson, Hartogh Heys & Co. (1840); H. Hartogh Heys Jr.(1843); Senf en Co. (1882); Vreede, van Rinsum en Co. (1885); Van Rinsum en Co. (1891); N.V. Machinefa­briek Reineveld (1893)

Delft

1840 (1850)

1972

36

S. Dixon en Comp. (1841) / J.F. Schutte & Co.(1843) / Gebr. Schutte en Weiler (1844) / Gebr. Schutte (1852)

Amsterdam

1841 (1842)

1882

37

1. Van Boom (1841) / Van Boom en Joiris (1870) (1884 overname door Joh. Hillen)

2. Hillen & Penning (1876) / J. Hillen & Zonen (1876) / Joh. Hillen & Co. (1880) / N.V. Mij. tot Expl. Van Joh. Hillen’s IJzergieterij en Machinefabriek (1910) / Gebr. Holthuis (1914/16) / N.V. Pompenfabriek Gebr. Holthuis (1940)

Blerick

1841 (1842)

(1963)

38

J.M. Giesbers (1845) / Giesbers & Cremer (1852) / Giesbers & Van Deun (1856) / L.J. van Deun Sr. (1863) / F. Andriessens, Roermondse IJzergieterij (1868) / Frans Andriessens, V.A. Hillen & Co. (1890) /  Machinefabriek ‘Hoograven’, V.A. Hillen & Co. (1904)

Roermond / Utrecht (1893)

1845 (1851)

1909

39

J. de Piereux

Kerkrade

1845

?

40

J. Rousseau & Co.

Maastricht

1846

1878

41

A.Sanders (1846) / A. Sanders & Zonen (1883) / Sanders IJzergieterij, Machine- en Motorenfabriek N.V. (1912)

Enschede / Goor (2005)

1846(1887)

heden

42

1. Chevalier & Co. (1849) (bedrijf ligt in 1882 stil. De bedrijfsleider George Dufay begint voor eigen rekening een ijzergieterij)

2. ‘s-Hertogenbossche IJzergieterij George Dufay & Co. (1882) / N.V. ‘s-Hertogenbossche IJzergieterijen v/h George Dufay en Zoon (1918) / N.V. 's-Hertogenbossche Scheepsschroevengieterij M. Lips (1927)

3. Gieterij Drunen (2011) (in de voormalige gieterij van Lips)

Den Bosch /

 

 

Den Bosch

Drunen (1939)

 

 

Drunen

1849

 

 

1882

 

 

 

2011

1882

 

 

1939

 

 

 

heden

43

Neugebaur, Reuland & Groeneveld

Rotterdam

1849

1850

44

A.F. Degon

Leiden

1856

vóór 1900

45

Gebr. H.J. en H. Donker

Delft

1850

1872

46

1. Van Heel  & Holtzman (1850) / G.H. Broekman Lzn. (1860)

2. Gebr. Nering Bögel (1855) / G.H. Broekman Lzn. (1861) / N.V. v/h G.H. Broekman Lzn. (1908) / Van der Wal (1970)

Amsterdam

1850

 

1855

1861

 

1970

47

1. E. ten Oever ‘Welgelegen’ (1853) / Ten Oever en Koning (1855); Ten Oever, Koning & Co. (1866) / J.M. de Muinck Keizer (1891) / F. Simons & Zn. (1917)

2. J.M. de Muinck Keizer (1915) / N.V. Nederlandsche Staalgieterij v/h J.M. de Muinck Keizer (1917) / Demka (1921) / SMDK (1968)

Martenshoek (tot 1914) / Utrecht (v.a. 1902)

1851 (1853)

1983 (1977)

48

G. J. Wispelweij & Co. (1851) / Zwolsche IJzergieterij ’De Nijverheid’ v/h G. J. Wispelweij & Co. (1914) / Van der Horst Europa (1968)

Zwolle

1851

1979

49

Groninger IJzer- en Metaalgieterij

Groningen

1852

1869

50

1. H.A. Burgerhout (1852) / Burgerhout & Kraak (1865);  Burgerhout & Zoon (1876) / Burgerhout’s Machinefabriek en Scheepswerf N.V. (1910)

2. J. Pot (1860) / Piet Smit Jr. (1872); N.V. Scheepsbouw en Machinefabriek ‘De Industrie’ (1890) / N.V. Machinefabriek en Scheepswerf van P. Smit Jr. (1906)

Rotterdam

 

 

Slikkerveer / Rotterdam (1894)

1852 (1865)

 

 

1860 (1877)

1932

 

 

1987 (1928)

51

F.A. Braun

Hoogezand

1853

1854

52

Cosijn & Robbé (1853) / Cosijn & Co.(1855) / N.V. Goudsche machinefabriek (1883)

Gouda

1853

1893

53

J.G. Lambriex

Maastricht

1853 (1857)

Ná 1877 (1871)

54

Ch. Remy

Delfshaven

1853

ca. 1865

55

IJzergieterij en smederij J. den Baars

Delfshaven

?-1854

1854-?

56

A.P.C. Roodthaert (1854) W.C. de Crane, de Bont & Co (?)

Zierikzee

1854

1864

57

P. de Moor en Zoon (1854) / L. Glazener & Zoon (1877)

Rotterdam

1854

ca. 1900

58

Schaepman & Helmich (1854) / N.V. Sallandia v/h Schaepman & Helmich (1891)

Zwolle

1854

1924

59

De Bruyn Kops, Mannsbach en Cie.(1855) / De Bruyn Kops & Cie. (1859) / De Bruyn Kops & Backer (1861) / Backer & Rueb (1870) / Machinefabriek ‘Breda’ (1884) / Onderdeel RSV(1968) / Breda Packaging (1983)

Tilburg / Breda (1862)

1855

1993 (1939)

60

1. H. Kamp & F. Soeten (1854) / IJzerfabriek van Tegelen (1883) (fusie van 1., 2. en 3.) / IJzerfabriek van Tegelen, Dentjes, Hekkens & Cie. (1890) / IJzerfabriek Dentjes & Co. (1891) / N.V, IJzerfabriek Dentjes & Cie. (1902) / Industria (1930)

2. Gebr. Dentjens (1873) / IJzerfabriek van Tegelen, Dentjes, Hekkens & Cie. (1890)

3. Hekkens & Thijssen (1888) / IJzerfabriek van Tegelen, Dentjes, Hekkens & Cie. (1890) / Hekkens IJzergieterij (1891) (afsplitsing van 1.) / L. Hekkens & Zonen (1911)

4. N.V. IJzergieterij Th. Thijssen en Zonen (1911) (afsplitsing van 3.)

Tegelen

 

 

 

 

Tegelen

 

Tegelen

 

 

 

Tegelen

1854 (1859)

 

 

 

 

1873

 

1888

 

 

 

1911

1999

 

 

 

 

1883

 

1999

 

 

 

2005

61

F.A. Enklaar / Enklaar en Riphagen (1856) / Riphagen en Sandberg (1862)

Hattem

1856 (1863)

1868

62

Diepeveen, Lels & Smit (1856) / N.V. Machinefabriek “Kinderdijk” (1901)

Nw.Lekkerland

1856

1920

63

C. Klep de Bruyn (1856) / N.V. IJzergieterij en Emailleerfabrieken „De Etna" (1902)

Breda

 

1856

 

1988 (1976)

 

64

1. Figee en Slingerland (1856) / Figee en Thomassen (1860) / H. Figee (1862) / Gebr. Figee (1874) / Haarlemsche Machinefabriek (1896) / Kenz-Figee / NISTA –BV (1998)

2. Haarlemsche IJzergieterij (afsplitsing van Gebr. Figee)

Haarlem

 

 

 

Haarlem

1856 (1881)

 

 

 

1886

2005 (1886)

 

 

 

1931

65

B. Mohrmann (1856) / B. Mohrmann & Co (1861)

Leeuwarden

1856 (1862)

Heden (1884)

66

Prinz-Leopold Hütte

Empel (D)

1856

1908

67

T.H. Thomassen (1855) / Looman & Van Delden (1858) / Van Delden & Mizee (1861) / E.H. Bletterman (1862) / G.C.O. Beelaerts (1865)/ C.F. Cramer & Co. (1873)

Arnhem

1857

1877

68

Joseph & Co

Maastricht

1857

1883

69

M. de Eerens (1859) / Van Oppen & Co (1866)

Maastricht

1857 (1859)

1917

70

1. D. Christie & Zn. (1856) / D. Christie (1861) / Christie & Nolet (1865) / Christie, Nolet & De Kuyper (1870) / S.A. des fonderies et constructions navales la Meuse (1879) / Mij.‘De Maas’ (1880) / Maatschappij ‘Schoonderloo’ (1881) / Maatschappij ‘De Maas’ (1883); Rotterdamsche Droogdok Mij. (RDM) (1902)

2. Scheepsbouwmaatschappij ‘Nieuwe Waterweg’ (1914) / overname door RDM (1925)

Delfshaven / R’dam-Heijplaat (1902)

 

 

 

Schiedam

1856 (1879)

 

 

 

 

 

1914

(1977)

 

 

 

 

 

(1925)

71

Emile Reijniers & Cie.(1857); Joseph & Co. (1871); Gebr. Hamers & A. Janssens (1883); Gebr. Hamers & Co. (ca. 1895)

Maastricht

1857

1970

72

1. W. Grasso (1858) / ’s-Hertogenbosche Machinefabriek, Ketelmakerij en IJzer- en Metaalgieterij  Henri Grasso (1894) / N.V. (1912)

2. Loog Landaal (1888) / Apeldoornsche Machinefabriek (AMF) / ( in 1961 gekocht door Grasso)

Den Bosch / Vught (1896) / Den Bosch (1911)

Apeldoorn

1858 (1872)

 

 

1888 (1916)

heden (1913)

 

 

1971 (1971)

73

G. Heeley (1858) / Maatschappij ter Vervaardiging van Gasmeters (1881)

Dordrecht

1858 (1892)

(1981)

74

1. Hoekman & Co. (1858) / T.H. Thomassen (ca. 1861)

2. G.W. van Westrhenen (1877) (neemt ca. 1880 ijzergieterij van Thomassen over) / Nijmeegsche Tramweg Mij. (1898) / Nijmeegsche Machfabr., IJzer-en Kopergieterij (1918-1939)

3. Nijmeegse IJzergieterij (1947)

Nijmegen

1858 (1870)

1877 (1880)

 

 

 

1947

1927 (1880)

1939

 

 

 

heden

75

Stork, Meijling & Co. (1859) / Gebr. Stork & Co.(1865) /  C.V. Gebr. Stork & Co. (1905) /  N.V. Gebr. Stork & Co. (1919)

Borne / Hengelo (1868)

1859

heden (1979)

76

W. Weiler & Co. (1855) / Van Rossem & Würtz (1858) / H.C. van Rossem (1862) / N.V. Nederlandsche Fabriek van Stoomwerktuigen (1867)

Amsterdam

1855 (1861)

1871

77

Karel Reigers (1861) / Reigers & Ter Meulen (1871) / N.V. Zwolsche fabriek van stoom- en andere werktuigen (1878) / De Zwolsche Machinefabriek W.A. Tjeenk Willink & Co. (1885) / De Zwolsche Machinefabriek D. J. Bokslag (1891)

Ulft/ Zwolle (1871)

1861 (1875)

1904

78

Colignon & Nagel (1863) / E. Colignon (1864) / Colignon & Janse (1867) / Colignon en Comp.(1868) / E. Colignon (1870)

Amsterdam / Nieuwer Amstel (1870)

1863 (1867)

Ná 1870

79

F. Rincker (1863) / Machinefabriek en IJzergieterij ‘De Amstel’ (1895) / Schippers Hijsch­toestellen (1917) / Schippers Hijswerktuigen BV / vanaf ca. 1985 eigendom van Kone Cranes.

Ouder-Amstel

1863

Heden (1925)

80

Mr. Ch. Bosch Reitz (1864) / N.V. Alkmaarsche IJzer- en Metaalgieterij (1879) / Nederlandsche Machinefabriek ‘Alkmaar’ (1938)

Den Helder / Alkmaar (1879)

1864

Heden (1938)

81

Joh. Loeff & Co. / W.G. de Jonge (1867) / De Jonge en Plate (1868)

Den Bosch

1864 (1868)

1875

82

B. Bakker (1865) / Bakker & Co (1876) / N.V. Machinefabriek, IJzer-, Staal- en Metaalgieterij v/h Bakker & Co. (1912) / Bakker B.V.; Bakker Staal B.V. (1995)

Ridderkerk

1865 (1871)

1997

83

W. van der Schoot (1865) / Wed. W. van der Schoot (1895) / Koninklijke IJzer- en Metaalgieterij Gebr. van der Schoot (1898)

Tilburg

1865 (1895)

ca. 1970

84

Asser ijzer- en metaalgieterij (1866) / H.J. Koning (1892) / Noord-Nederland (1948)

Assen / Foxham (1895)

1866

1957

85

Meyling 1866/ Meyling &Ledeboer (1868) / Gebr. Ledeboer (1876) / Mach. Fabr. ‘Holland’ (1900) 

Borne

1866(1869)

1909

86

1. I.I.. Bauer (1866) / Van Lohuizen & Co. (1867) / N. V. IJzergieterij en Staniolfabriek ‘Industrie’ v/h Van Lohuizen en Co. (1895) / ijzergieterij overgenomen door Vulcanus Vaassen (1967)

2. J. van Harte (1876) / Machinefabriek ‘Deventer’ (1914) / overgenomen door Davo (onderdeel van Ubbink) (1960)

3. Jan Hamer (1887) / Jan Hamer & Co. (1889) / N.V. ‘Vulcanus’ v/h Jan Hamer (1920) / N.V. Vulcanus (1932) / productie naar Gieterij Doesburg (1999)

4. Schaepman (1893) / B. Ubbink (1896) / B. Ubbink & Co. Doesburgsche IJzer- en Metaalgieterij (1911) / ‘IJzer- en Metaal- en Tempergieterij v/h B. Ubbink & Co. N.V. (1939) / Gieterij Doesburg (1968)

5. Keizer, Snoeck & Boon (1894) / N.V. Doetinchemse ijzer-, koper- en metaalgieterij v/h Keijzer, Snoeck & Boon (1898) / Snoeck & Boon (1905) / Nederlandse IJzergieterij Vulcanus vestiging Doetinchem (1970) / Vulcanus (2001)

Vaassen

 

 

 

Deventer

 

 

Amsterdam / Vaassen (1921)

 

Doesburg

 

 

 

Doetinchem

1866

 

 

 

1876

 

 

1887 (1921)

 

 

1893

 

 

 

1894

1967

 

 

 

1967

 

 

1999

 

 

heden

 

 

 

heden

87

Becht & Dyserinck (1867) / Nederlandsche Fabriek van Bronswerken v/h Becht & Dyserinck (1878)

Amsterdam / Wees-perkarspel (1913)

1867

1959

88

K.F. Henneman (1868) / Henneman & Co. (1899) / N.V. Edesche machinefabriek v/h Henneman (1902) /

Wolfs IJzergieterij

Den Haag / Ede (1899)

 

1868 (1909)

 

1935

1935

 

1949

1967

89

Alph. Van de Langerijt (1868) / A. v.d. Langerijt & David (1868) /  Wed. J. v.d. Langerijt & David (1872) / N. David (1876)

Tilburg

1868 (1869)

1880

90

Gebr. Unger

Tilburg

1869

1914

91

1. P.J. van Mechelen (1869) / P.J. van Mechelen, Machinefabriek, Stoomsmederij en IJzergieterij (1941) / N.V. P.J. van Mechelen Holding (1951) / Van Mechelen Lifting Gear

2. P. Hazen & Co. (1903); Hagenaars, Bol & Co. (1906); N.V. IJzergieterij v/h Hagenaars,  Bol & Co. (1919) / overgenomen door Van Mechelen (1924)

Bergen op Zoom / Halsteren (1980)

 

 

Bergen op Zoom

1869 (1924)

 

 

 

1903

Heden (1978)

 

 

1924

92

W. Stroink jr. (1870) / Sepp (1872) / Meerburg en Sepp (1874) / Sepp & Co. (1876) / Enschedesche Mach. Fabr. En IJzerg. (EMIJ) (1901)

Enschede

1870 (1874)

1931

93

J.B. Geoming

Venlo

vóór 1871

Vóór 1877

94

Beausar, de Bas & Co

Standaardbuiten

1872

1877

95

Merkelbach, Marbais & Co. (1872) / Merkelbach van Enkhuizen & Co (1882) / N.V. Marijnen’s ijzer- en metaalgieterij (1891)

Breda

1872

1918

96

Gebr. Marto

Eindhoven

1872 (1873)

ca. 1895

97

1. Bruckenhaus (1871) / Van Hoorn en Begemann (1873) / E.H. Begemann (1874) / N.V.Koninklijke Nederlandsche Machinefabriek v/h E.H. Begemann (1889)

2. Ph. J.W. Feith (1875) / Arn. van Loon (1882) / Begemann (1896)

Helmond

 

 

 

Helmond

1872

 

 

 

1875

1993 (1875)

 

 

 

1990

98

J. van der Pol (1872) / J. van der Pol, Robert & Co. (1877) /Gebr. van Emden (ca. 1880) / J. de Bakker (1890) / Gebrs. De Bruijn

Oosterhout

1872

1923

99

Bennewitz (1873) / Engelman & Van Stirum (1876) / J. Engelman (1915)

Hattem/Kampen (1880)

1873

1923

100

1. Königs Machinefabriek (1873) / P. Konings (ca. 1890); N.V. Konings (1922)

2. Fonderie Millen (1925) / Fonderie Millen C.V. (1945) / Millen-Konings (2004) / Konings IJzergieterij BV (2011)

Swalmen

 

Maastricht / Stein (2004)

1873 (1898)

 

ca. 1941

2004

 

heden

101

1. M.C.J. Pilaar (1875) / Hubert C. Beckers’ IJzergieterij en Kachelfabriek St. Jozef (1911) / N.V. Verenigde bedrijven Beckers, Becking en Bongers (1965)

2. Bellaard, Becking & Bongers (1895) / N.V. De Ulftsche IJzergieterij v/h Becking & Bongers (1896) / N.V. Verenigde bedrijven Beckers, Becking en Bongers (1965)

Bergen op Zoom

 

 

Ulft

1875 (1911)

 

 

1895 (1911)

1970

 

 

1970

102

De Schelde

Vlissingen

1875 (1878)

heden (1976)

103

P.L. Wijnvoord (1876)/ Spoor & Van Wijnvoord 1886 /  N.V. ’s-Gravenhaagsche Machinefabriek (1902) / N.V. Haagsche Machinefabriek en IJzergieterij (1909)

Den Haag

1876 (1896)

1909

104

Tattersall & Holdsworth (1876) / N.V. “De Globe” (1908)

Enschede

1876 (1894)

1971

105

Amsterdamsche Droogdok Maatschappij (ADM)

Amsterdam

1877

1985 (ca. 1965)

106

C.J. Wilton van Reede (1877) / C.J. Wilton van Reede en Zoon (1882) / John Kievits en Van Reede (1886) / J. & A. van der Schuyt (1905)

Papendrecht

1877 (1895)

ca. 1925

107

H. Oosterbroek  (1877) / H. Oosterbroek en Zoon (1879) / De Vries Robbé (1881)

Gorinchem

1877

 1885

108

Nederlandsche Rhijnspoorwegmij.

Utrecht

1877

Vóór 1915

109

Roelants & Co.

Schiedam

? - 1877

1877 - ?

110

H. & J. Suyver

Amsterdam

1877

1963

111

Gebr. Rossmark / onderdeel OGEM (ca. 1960) / Van Wijk en Boerma (1975)

Almelo

1878 (1884)

ca. 1975

112

Willem Smit & Co. (1878) / NV Electrotechnische Industrie (1896) / fusie Heemaf (1962) / Onderdeel Holec (1963)

Slikkerveer

1878 (1882)

1990 (1970)

113

Kopergieterij-, Appendages- en Pompenfabriek G. Dikkers & Co. (1879) / Hengelose Staalgieterij B.V. (1981)

Hengelo

1879 (1911)

1990

114

C. Klep van Veldhoven (1879) / Deprez & Co. (1884) / Gebr. Deprez (1889)

Tilburg

1879

1924

115

1. J.G. Taphorn (1880) / Ensink & Bleeker (1889) / Ensink & Co (1895) / N.V. Hilversumsche IJzergieterij en Machinefabriek v/h Ensink en Co. (1914)

2. H. Versteeg (1897) / N.V. Versteeg en Zonen’s IJzergieterij en Machinefabriek (1949) / Verenigde Gieterijen Versteeg-Ensink B.V. (1973)

Hilversum

 

 

Hardinxveld

1880 (1881)

 

 

1897

1973

 

 

1986

116

C. van de Stadt & Zn.

Zaandam

1880 (1881)

ca. 1900

117

1. Louis Smulders & Co (1880) / Frans Smulders (1890)

2. Louis Smulders & Co (1891) / N.V..Machinefabriek ‘Jaffa’ (1918) / onderdeel VMF-Stork (1961) / onderdeel Stork-Bepak (1977)

Utrecht

1880

1891

Ná 1903

1979 (1932)

118

A. Cos

Zaandam

1881 (1883)

1920

119

Rogier, Nerincx en Richter

Bergen op Zoom

1882

1999

120

Henri de Beaumont (1883); N.V. Henri de Beaumont’s Fabriek voor IJzeren Meubelen (1910); N.V. Henri de Beaumont’s Metaalindustrie (1934)

Maastricht

1883 (1916)

1965

121

J. Kuhn (1883) / C.F.P. Alsche (1886) / G.A. Alsche en Co. (ca. 1892) / N.V. Machine- en motorenfabriek “Gelria” (1899)

Arnhem

1883 (1889)

1904

122

J.H. van Cappellen (1885) / N.V. Machinefabriek ‘Bolnes’ v/h J.H. van Cappellen (1908)

Ridderkerk / Krimpen a/d Lek (1910)

1885

1987 (1953)

123

A.H. Bellringer (1886)  / Witzel & Co. (1888) / N.V. De Vulcaan (1889)

Enschede

1886 (1889)

1895

124

J. Hagenaars (1889) / Wed. J. Hagenaars (1900) / H.M. Hagenaars (1912) / NV. IJzergieterij v/h Hagenaars (1929) / onderdeel VMF (ca. 1960)

Oosterhout

1889

ca. 1966

125

J.W. Haverkamp

Almelo

1889

ná 1915

126

A. Rademakers (1889) / N.V. Rotterdamsche IJzer- en Metaalgieterij v/h A. Rademakers (1909) / Rademakers Gieterij B.V. (1948) / dochter Ballast Nedam (1995)

Rotterdam (Kra-lingseveer) / Kla-zienaveen (1948)

1889 (1909)

heden

127

D.P.H. Hasselman

Amsterdam

1890 (1893)

ca. 1930

128

A. Klootwijk (1891) / Monhemius & Haentjens (1909) / N.V. Machinefabriek ‘Overrijn’ (1914)

Leiden

1891 (1910)

1930

129

C.G. Cosijn (1893) / N.V. IJzer- en Metaalgieterij v/h C.G. Cosijn

Breda

1893

1965

130

H.T. Wiegerink & Co. (1895) / P.W. Ophuijsen (1905) / Ophuijsen & Jager (1906) / N.V. Machinefabriek ‘De Ooij’ (1907)

Nijmegen

1895

(1904)

131

J.N. Waals & Co.

Tilburg

1896

?

132

F. Smulders & P.F. Vogels

Tilburg

1897

ca. 1905

133

Dieckman & Tangerding

Bocholt (D)

1898

Heden

134

J. Traast

Enschede

1899 (1911)

1963

135

Verloop & Co. (1899) / N.V. Machinefabriek Utrecht (1904)

Utrecht

1899

1920

136

Ceuvel & Co. (1900) / Smit & Croll (1916) / Smit & Co’s Machinefabriek (1920)

Naarden

1900

ca. 1950

137

Jerome van Dun & Co.

Tilburg

1900

1907

138

C.J. Westermann (1900) / N.V. Machinefabriek en IJzer- en Metaalgieterij “Staalwerk” (1908)

Bussum / Zaandam (1901)

1900

1921

139

Pannevis en zoon / Machinefabriek ‘Hoogenlande’ (1906)

Utrecht

1900 (1914)

heden (1965)

140

Brons en Timmer  (1900) / J. Brons (1905) / Brons en Bonthuis Tonkes  ‘Appingedammer’ motorenfabriek (1906) / Brons Industrie N.V. (1976)

Appingedam

1900 (1911)

1989 (1983)

141

1. W. Doesborgh & Zonen (1903) / Fr. Simons en Co. (1906) / De Globe v/h F. Simons & Co (1911); Componenta (2005)

 

 

2. Oranje-Nassau Staal (1915) / De Globe (1971)

3. Globon (1973) (joint-venture van Oranje Nassau en Globe) / Componenta (2005)

Tegelen (tot 1984) / Belfeld (1947- 2004) / Weert (1963)

 

Heerlen

Hoensbroek

1903

 

 

 

 

1919

1973

heden

 

 

 

 

1975

heden

142

P.C.A. Zimmerman (1906) / N.V. IJzergieterij v/h P.C.A. Zimmerman (1914)

Enschede

1906 (1911)

1925

143

Frans Wayers Azn.

Utrecht

? - 1909

1915 - ?

144

W. Aal & Zonen (1910) / N.V. Twentsche Metaal- en IJzergieterij / Philips Machinefabrieken (1948) / N.V. Cirex (1962)

Borne / Almelo (1964)

1910

heden

145

N.V. Nederlandsche IJzer & Metaalgieterij “Lovink” (1911) / N.V. Nederlandsche IJzergieterij en Emailleerfabriek “Lovink” (1939) / Lovink-Terborg B.V. (1985) / Lovink Technocast B.V. (2004)

Terborg

1911

heden

146

R. van der Weij & Co. (1904) / Astensche ijzer- en metaalgieterij (1912)

Asten

1904 (1912)

1978

147

1. J. Geraedts (1912) / Holtackers en Geraedts (1918) / Baarlosche IJzergieterij (1928)

2. Geraedts & Zonen IJzergieterij (1935) / Geraedts IJzergieterij (1953)

Baarlo

1912 (1916)

 

1935

1970

 

heden

148

N.V. Fonderie St. Joseph de Couvin

Vught

1912

1922

149

N.V. IJzergieterij “Weert”

Weert

1912

1929

150

G.J. Nijhuis (1912) / Nijhuis Pompen

Winterswijk

1912 (1917)

heden

151

Zaltbommelsche Stuwschroevenfabriek (1912); Van Voorden Gieterij B.V.

Zaltbommel

1912

heden

152

N.V.Overijsselsche IJzergieterij en Machinefabriek

Deventer

1913

1938

153

H.B. van den Bergh (1913) / N.V. Van den Bergh’s IJzergieterij (1916) / N.V. Nederlandsche Textielmachinefabriek en IJzergieterij Van den Bergh (1924)

Blerick

1913

1936

154

IJzergieterij en Machinefabriek v/h Gebr. Touw

Breda

1913

1983

155

Joh. Hillen ‘De Lelie’

Amsterdam

1913

heden (1932)

156

Excelsior; N.V. Nederlandsche Industrie voor Electrotechniek “NIVE” (1920)

Hengelo (O)

1913

1976?

157

C.W. Finke

Leeuwarden

? – 1915

1915 - ?

158

Hesselbein & Reygers

Bocholt (D)

? – 1916

1916 - ?

159

IJzer en Metaalgieterij St. Antoine Fa. De Wit & Cameron (1916) / N.V. IJzer-  en Metaalgieterij St. Antoine v/h  Cameron & Co. (1919) / A.F. de Bie en Zoon (1921) / N.V. IJzergieterij v/h A.F. de Bie & Zoon (1929)

Bergen op Zoom

1916

1932

160

A.J. Dijkkamp & Zoon “De Kloet” (1916) / Gieterij Dijkkamp (1964)

Zaandam

1916

heden

161

Hagenaars, Bol & Co.

Bergen op Zoom

1916

1921

162

N.V. IJzer- en Metaalgieterij De Parel

Bergen op Zoom

1916

1918

163

N.V. Limburgsche Machinefabriek ‘de Industrie’ (1917) / N.V. Machinefabriek, IJzer- en Metaalgieterij ‘de Industrie’ (1922)

Swalmen

1917

1927

164

N.V. Metaal- en IJzergieterij Dieren

Dieren

1918

1925

165

Hoogovens

IJmuiden

1918

heden

166

Gebr. Sanders

Velp

1918

1922

167

N.V. IJzer- en Metaalgieterij De Stalenbrug

Bergen op Zoom

1918

1921

168

Driessen & Billekens

Tegelen

1920

1976

169

Heycop BV

Utrecht

1920

1970

170

K. Verhardt (1920) / N.V. IJzergieterij “Limburgia” (1921)

Baarlo

1920

1925

171

Nederlandsche Metaalunie van Egmond & Co (1921); IJzer- en Metaalgieterij van Egmond & Zonen (1925); N.V. Motoren- en Machinefabriek "Schieland"(1956)

Rotterdam (Overschie)

1921 (1925)

1961

172

Machinefabriek en IJzergieterij Van der Munckhof & Joosten (1934) / G.W.H. en J.J.H. Joosten (1945)

Baarlo

1934?

ná 1945

173

Remeha

Apeldoorn

ca. 1935

heden

174

B. Goorhuis

Oudenbosch

1928?

1963

175

M.B. van Essen

IJmuiden

1935

1980

176

Nederlandse Kabelfabrieken (NKF) / Nedstaal (1974)

Alblasserdam

1937

heden

177

Tielsche IJzergieterij Gebr. Aarden

Tiel

1942

1949

178

Hamers

Grootebroek

ca. 1945

ca. 1970

179

Beverwijkse Machinefabriek Motyorenco, afdeling YKA

NV Gietwerk

Castricum

1946

 

1958

1946 -1970

180

Nefit Industrial B.V.

Deventer

1947

heden

181

Soester Gieterij

Soest

1947

2012

182

Ten Cate / Gieterij Doesburg (1971) / VNG / Gieterij Neede (1998)

Neede

1947

heden

183

Ubbink

Winterswijk

1950

1986

184

Zeeuws-Vlaamse Gieterij

Sas van Gent

1954

heden

185

Van der Burgt

Deurne

1955

heden

186

Waeles Nederland BV

Nw.-Vennep

1966

heden

187

Hecket (Holland) / Hecket Multiservice (1995)

Velsen

1970

2005

188

Rola

Schiedam

1971

1985

189

Prometheus

Andijk

1949

?